Правление ОСМД играет в молчанку?

Где ответы на запросы?
или
Работа стоит, срок идет, а зарплата капает

На протяжении уже более полутора лет собственники многоквартирных домов в Одессе по адресу Люстдорфская дорога 55-Е и 55-Ж остаются в неведении о том, как и куда расходуются денежные средства, перечисляемые ими на счета ОСМД «Одиссей-55», учредителями которого они являются.
К сожалению, руководство ОСМД отмалчивается, отчетов не предоставляет, общих собраний не проводит, а на вопрос «Где деньги?» — посылает?
В правлении, по открытой информации, имеются госслужащие, подчиняющиеся Министерству финансов Украины, а в ревизионной комиссии люди с опытом анализа экономической деятельности предприятий? 

На сегодняшний день письменных комментариев по вопросам расходования целевых средств ОСМД получено не было, как не были получены ответы на десятки, волнующих всех жителей домов, вопросов.
С тем, не имея ответов, собственники и жители домов решили обратиться в прокуратуру Украины.
А вдруг…Інформаційний лист
     Відповідно до заяви співвласників ОСББ «Одiсей-55» від 20.11.2020 року (зареєстровано 23.11.2020 року) «Про надання інформації та документів за результатами діяльності ОСББ з моменту утворення» на ім’я голови правління Коваля Анатолія Валерійовича складено інформаційний лист станом на 7 лютого 2021 року. Повідомляємо що з дати публікації останнього інформаційного листа від 04.01.2021 інших документів і інформації не надано.
1.  Звіти про результати фінансово-господарської діяльності об’єднання – документів не надано.
2.  Всі платежі з моменту утворення об’єднання — документів не надано.
3. Всі договори з моменту утворення об’єднання у тому числі на послуги, роботи та закупівлю товаро-матеріальних цінностей — надано наступне:
Договори з додатками на 03.12.2020 року — 205 арк.;
Акти виконаних робіт на 11.12.2020 року — 133 арк.;
Видаткові накладні, рахунки і фіскальні чеки на 11.12.2020 року — 43 арк.
4. Протоколи загальних зборів та рішення правління — надано наступне:
Протокол № 1 засідання правління ОСББ «Одiсей-55» от 21 вересня 2019 року;
Протокол № 2 засідання правління ОСББ «Одiсей-55» от 09 жовтня 2019 року;
Протокол № 4 засідання правління ОСББ «Одiсей-55» от 04 листопада 2019 року;
Протокол № 5 засідання правління ОСББ «Одiсей-55» от 11 листопада 2019 року;
Протокол № 6 засідання правління ОСББ «Одiсей-55» от 21 листопада 2019 року;
Протокол № 7 засідання правління ОСББ «Одiсей-55» от 13 лютого 2020 року;
Протокол № 8 засідання правління ОСББ «Одiсей-55» от 12 червня 2020 року;
Протокол № 9 засідання правління ОСББ «Одiсей-55» от 24 листопада 2020 року.
Примітка.
Протокол № 3 засідання правління ОСББ «Одiсей-55» не існує.
За інформацією від голови правління Протокол № 3 засідання правління ОСББ «Одiсей-55» не складався і не буде складатися.
Протокол установчих зборів ОСББ від 18.05.2019 року надано для ознайомлення у офісі, зняти копію з прізвищами і підписами власниківнедозволено головою правління.
Протокол загальних зборів ОСББ від 14.09.2019 року- документів не надано.
5. Результати перевірки об’єднання ревізійною комісією — документів не надано.
6. Списки боржників — документів не надано, але знаходяться в ліфтах і в чаті ОСББ.
7. Вхідну та вихідну документацію — документів не надано, журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції відсутні.
8. Об’яви про потреби в закупках та послугах, умови тендерів та конкурсів, їх результати — документів не надано.
9. Інформацію про поточні переговори з постачальниками послуг, про закупівлю обладнання і матеріалів, за наявності — інформація в письмовому вигляді не надано.
10. Список загального майна об’єднання на балансі — інформація в письмовому вигляді не надано.
11. Список спільного майна об’єднання не на балансi, а також причини через які спільне майно не було прийнято на баланс. Заходи вжиті для прийняття спільного майна на баланс об’єднання — інформація в письмовому вигляді не надано.
12. Виписка з банківського рахунку з моменту утворення організації — надана витратна частина виписки по 30.11.2020 року, дохідна частина не надана, але надана оборотна-сальдова відомість.
13. Штатний розклад з моменту утворення організації — документів не надано, але надані посадові інструкції.
14. Причина відсутності прямого договору об’єднання з Інфоксводоканалом. Яких заходів вжито щодо укладення прямого договору? Обгрунтування рахунку за водопостачання в квитанції ОСББ — інформація в письмовому вигляді не надано.
15. Яких заходів вжито що до погашення заборгованості власників перед ОСББ? Причини відсутності позовних вимог про стягнення заборгованості з власників в судовому порядку — інформація в письмовому вигляді не надано.

Iніціативна група


Документы в .pdf
Акты работ —  Скачать файл: aktyrabotosmd.pdf
Договора Скачать файл: dogovoryosmd.pdf
Накладные Скачать файл: nakladnye.pdf
Оборотные ведомости —  Скачать файл: oborotki_sht_debkred.pdf
Протоколы правления —  Скачать файл: protokoly_p.pdf
Служебные инструкции —  Скачать файл: sluzh_instr.pdf
Протокол учредительного собрания ОСМД (без опросных листов) —  Скачать файл: sobranie_u4red.pdf
Добавить комментарий

Оставить комментарий